Sep 6, 2013

Abuelos & Nietos Juntos (Grandparents and Grandchildren Together)

The encounter of two generations.

Ka'i' oxi' taq tzijs

K'a majun ka'i' oxi' taq tzij.

Rutz'aqatisaxik ka'i' oxi' tzij